رادیان نو آور رادیان نو آور رادیان نو آور رادیان نو آور رادیان نو آور رادیان نو آور رادیان نو آور
مخلوط کن نمونه های ماسه ماهیچه

مخلوط کن نمونه های ماسه ماهیچه


برند :
مطابق استاندارد
نام دستگاه: مخلوط کن نمونه های ماسه ماهیچه

مطابق استاندارد
قیمت (ریال) : px1169-s

برخی از مشتریان ما

سابکو

صنایع هوا فضا علم الهدی

شهاب خودرو

دانشکده پلی تکنیک

شهاب خودرو

زامیاد

صنایع فجر شیراز

کرمان موتور

الغدیر

رادیان نو آور

برخی از مشتریان ما
امروز 4 نفر
دیروز 16 نفر
کل بازدیدها 98352 نفر
رادیان نو آور